Informačný a podporný systém

 
 

Kontaktujte ma, pretože chcem aspoň jedno z nasledujúceho:
 • Chcem používať produkty ESSENS
 • Chcem využívať možnosti člena ESSENS
 • Chcem využívať informačný a podporný systém
 • Chcem zmeniť svoju finančnú situáciu

Informácie a podpora

Informácie - školenia

Ip skolenia
Informácie a školenia napomáhajú k rýchlemu získavaniu poznatkov o produktoch, akciách, marketingu, výsledkoch, skúsenostiach...

Člen ESSENS má možnosti:

 • zúčastňovať sa firemných školení a školení nášho tímu, kde získava informácie o produktoch, skúsenostiach s nimi, o možnostiach člena ESSENS, podpore a motivácii zo strany firmy a nášho tímu...
 • využívať živé vysielania - webináre, v pohodlí svojho domova...
 • získavať informácie 24 hod. denne prostredníctvom nášho a firemného webu...

Informácie a školenia:

 • garantujú členom ESSENS rýchly prístup k poznatkom, čo napomáha k dosiahnutiu cieľov spotrebiteľov, predajcov a manažérov...

Autokoncept

Ip autokoncept
Autokoncept ESSENS umožňuje aktívnym členom získať rýchlo firemné auto bez akontácie a preverovania príjmu...

Člen ESSENS má možnosti:

 • získať dynamicky firemné auto PEUGEOT 208 bez akontácie a preverovania príjmu...
 • odkupiť firemné auto za 1,- € podľa aktuálneho firemného autokonceptu...
 • získať mesačnú dotáciu na BMW v hodnote 500 - 700 - 1 000,- € mesačne podľa aktuálneho autokonceptu...

Autokoncept ESSENS:

 • je silný motivačný nástroj, ktorý zviditeľňuje aktívnych členov ESSENS a pomáha im dosahovať ich ciele...

Zahraničné semináre - akcie

Ip zahr seminare
Zahraničné semináre a akcie umožňujú aktívnym členom spoznávať exotické krajiny, podporujú medzinárodnú výmenu skúseností a prehlbujú kontakty s vedením firmy.

Člen ESSENS má možnosti:

 • zúčastňovať sa zahraničných seminárov už od prvej záchytnej pozície - podľa marketingového plánu...
 • zúčastňovať sa veľkých zahraničných seminárov (v súčasnej dobe v Juhoafrickej republike), podľa dosiahnutej pozície v marketingovom pláne...
 • zúčastňovať sa významných firemných akcií (výročných stretnutí, stretnutí manažérov z jednotlivých krajín)...

Zahraničné semináre - akcie:

 • výrazne motivujú a napomáhajú k dosiahnutiu ceľov aktívnym členom ESSENS...

Školenia

Informácie a školenia napomáhajú členom ESSENS : spotrebiteľovi, predajcovi a managerovi k rýchlemu získaniu informácií o produktoch, skúsenostiach, akciách, marketingu a o dosiahnutých výsledkoch ...
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
 
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
 
Živé vysielanie

Autokoncept

 
Na autách ESSENS v našom tíme jazdia a kvalifikáciu splnili

Firma ESSENS vyhlásila pre svojích členov motivačné programy na získanie automobilov značky Peugeot 208 a BMW podľa vlastného výberu. Do dnešného dňa bolo úspešným členom nášho tímu odovzdaných 9 automobilov, zzoho 5 automobilov Renault Mégane (prvý autokoncept), 3 automobily Peugeot 208 (súčasný autokoncept) a jeden automobil BMW 5 rady. Ďaľší dvaja členovia nášho tímu splnili kvalifikáciu.

Na automobiloch Renault Mégane jazdia
 • Dušan Haulík
 • Tatiana Kováčová
 • Jana Astalošová
 • Daniela Hnidenková
 • Miloš Macho
Na automobile BMW jazdia
 • Dagmar Veselá a Imrich Sloboda
Na automobiloch Peugeot 208 jazdia
 • Margita Levková
 • Eva Andrášková
 • Akadémia IS s.r.o
Kvalifikáciu splnili
 • Slavomír Jaščúr
 • Michal Veselý
 • Judit Mičunková
 • Mgr.Mariana Levková

Zahraničné semináre

text text text